logo

     

biuro.jpg

                           Zapraszamy!                                      Napisz do nas: zolta koperta.jpegimage001

foto

Biuro Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska

 

60-118 Poznań, Metalowa 7

tel. +48.61.852.76.93     fax. +48.61.853.34.54      skype: mkpoiw

oswiata.solidarnosc.poznan.pl     oswiata@solidarnosc.poznan.pl       

Menu

 

Aktualizacja
23 marca 2015

 

logo solidarność.jpg

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

 

Dyżury w Biurze Komisji Poznań, ul. Metalowa 7

 od poniedziałku do piątku

od 10.00 do 16.00

 

Biuro OM POiW

 

Ustawa o Zw. Zaw.

 

Informacje prawne

 

Inne strony www

 

Pliki do pobrania

 

Galeria

 

Członkowie OM POiW

 

 
 
©wm-2015

                             Aktualności                                                                 

 

 

Prośba o pomoc dla dzieci w potrzebie – Wasz 1% może pomóc:

Amelka                Ania               Marysia

 

MEN i GIP jednoznacznie krytycznie wypowiedziały się w sprawie przydzielania w niektórych placówkach i szkołach bezpłatnych zastępstw nauczycielom pedagogom, psychologom i bibliotekarzom. W odnośnikach oba dokumenty:

odpowiedź MEN            odpowiedź GIP

 

 

Oświadczenie Sekcji Krajowej Oświaty w sprawie

listu otwartego Minister MEN

 

 

 

Szanowni Państwo, dyżury prawnika oświatowego odbywają się w środy w godzinach ustalonych telefonicznie, między 14.30 a 16.30. Wszystkie osoby umówione zapraszamy do pokoju 22 (drugie piętro) - Sekretariat Oświaty (Poznań, ul. Metalowa 7). Jednocześnie informujemy, że w środy odbywają się również dyżury prawników innych branż, którzy nie są przygotowani do konsultowania spraw oświatowych, dlatego bardzo prosimy o kontakt z naszym sekretariatem 61 852 76 93 pok. 22.

 

Poznaniak w Nowym Jorku – Jurek Głowacki przebiegł maraton nowojorski! Czytaj dalej…!

-------------------------------------------------------------------------------

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska odbyło się 28 marca w auli VI LO w Poznaniu.

Przebieg zebrania.               Wyniki dokonanych wyborów.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1 stycznia 2014 obowiązują nowe druki deklaracji członkowskiej NSZZ „Solidarność”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

14.10 prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawę sześciolatkową. Rozwiązania w niej zawarte wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

Zgodnie z projektem tzw. ustawy sześciolatkowej, datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r. W projekcie zdecydowano, że:

 • a)  od września 2014 roku klasy I-wsze będą liczyły do 25 uczniów. Taki przepis ma obowiązywać od września 2014 roku i docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014 klasy I-wsze, we wrześniu 2015 r. klasy I-wsze i II-gie, od września 2016 r. klasy I-III);
 • b)   w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy I-wszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od najmłodszych;
 • c)    od września 2014 roku:
  • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;
  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców;
  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki;
 • d)    we wrześniu 2015 roku:
  • obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

                                                                                            Informacja ze strony MEN.

 

 

Członkowie MK POiW RW uczestniczyli licznie w pikietach organizowanych przez Związki Zawodowe w Warszawie w dniach 12 i 14 września 2013 roku. W załączniku kilka zdjęć autorstwa p. Małgorzaty Czwojda-Szermer  oraz podziękowanie od Przewodniczącego Regionu Wielkopolska

 

 

 

Poczta do sekretariatu naszego biura: mkpoiw@solidarnosc.poznan.pl

Raport z badania czasu pracy nauczycieli potwierdza, że czas pracy nauczycieli jest zróżnicowany w zależności od nauczanego przedmiotu, poziomu szkoły, ale także to, że przekracza 40 godzin zapisane w Karcie Nauczyciela.

 

 

Mamy wreszcie czytelny i jasny dowód o wyraźnie dłuższym czasie pracy nauczycieli, niż powtarzana uparcie przez niektórych, także samorządowców, teza o osiemnastogodzinnym czasie pracy nauczyciela.   Raport w odnośniku.  

 

Telefon komórkowy do Radcy Prawnego jest już nieaktualny. Kontakt z Radcą wyłącznie poprzez telefony biura MK tj.:

+48.61.852.76.93 lub +48.61.853.34.54       

 

Nowy akt prawny dotyczący awansu zawodowego nauczycieli. (zasady awansowania w roku 2013 są praktycznie identyczne jak do tej pory – dwie drobne zmiany opisano w najnowszym newsletterze)

 

Poniżej przesyłam link do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw:

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/pr/projekty-men/1456-projekt-zaoe-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-karta-nauczyciela.html

 

W dziale pliki do pobrania znajdują się gotowe formularze dla osób składających wnioski o pomoc w szczególnych sytuacjach, określonych w Statucie Związku.

 

Do Prezydenta Miasta Poznania skierowaliśmy wniosek o waloryzację płac pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych, ponieważ grupa tych pracowników samorządowych od lat nie otrzymała jakiejkolwiek waloryzacji płac. Treść wniosku w załączeniu.

A tutaj odpowiedź, którą uzyskaliśmy od Prezydenta.

 

Zachęcamy do zapoznania się danymi dotyczącymi czasu pracy nauczycieli w krajach Europy

Pierwszy Profesor Oświaty w Poznaniu!

Z radością informujemy, że członek MK NSZZ „Solidarność” POiW RW  - Wiesław  Zdziabek otrzymał (jako pierwszy w Poznaniu) tytuł Profesora Oświaty. Uhonorowany jest nauczycielem  historii i WOS w  XIV LO w Poznaniu.

Osiągnięcia: Jest autorem blisko trzydziestu publikacji o charakterze dydaktycznym i popularyzatorskim, programów nauczania, podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, materiałów pomocniczych dla nauczycieli; jest również pomysłodawcą serii książek popularnonaukowych z zakresu historii oraz autorem trzech pozycji z tej serii: Powstanie wielkopolskie 1918-1919, Polacy na frontach II wojny światowej, U boku sojuszników oraz Polska Walcząca 1939-1945.

Jest zaangażowany społecznie – między innymi wraz z żoną tworzą tzw. rodzinę zaprzyjaźnioną dla dziewcząt z domu dziecka w Otorowie.

20121016_nagrody[1].jpg wiesiek2.jpg

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prezentacja zagrożeń związanych z sugerowanymi przez JST zmianami w Karcie Nauczyciela

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

== natablicy.pl czytamy: Zgodnie z raportem agendy Komisji Europejskiej zajmującej się edukacją, polscy nauczyciele są jednymi z najsłabiej opłacanych w Europie. Nawet podwyżki przyznane od września 2011 r. nie zmieniły statusu materialnego pedagogów w Polsce.

Raport Eurydice dotyczący wynagrodzeń nauczycieli i dyrektorów szkół podaje, że rocznie polski nauczyciel uczący w szkole podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 zarobił średnio bez dodatków ok. 7,5 tys. euro. Mniej dostali jedynie nauczyciele w Bułgarii, na Litwie i na Łotwie.

U naszych południowych sąsiadów, Czechów, stawka ta była o 50 proc. wyższa. Z kolei grecki pedagog zarabia rocznie ok. 22,8 tys., niemiecki ponad 51 tys. euro, a duński 61 tys. - podaje "Gazeta Prawna".

Okazuje się też, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, w którym najwyższa nauczycielska pensja jest niższa niż Produkt Krajowy Brutto na głowę mieszkańca.

 

 

== od 15 września 2011 roku zmieniała się siedziba biura Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska. Nasz obecny adres to: 60-118 Poznań, ul. Metalowa 7, (II piętro w budynku Zarządu Regionu Wielkopolska). Dotychczasowe numery telefonów stacjonarnych nie uległy zmianie (61.852.76.93 oraz 61.853.34.54).

 

== dodatkowe wyjaśnienia odnośnie emerytur z Gazety Samorządu i Administracji

== Zestaw podstawowych informacji o wszystkich rodzajach emerytur.

== Opinia prawnika o zmuszaniu nauczycieli do opieki nad dwoma klasami jednocześnie. W niektórych szkołach nadal dyrektor lub wicedyrektor wyznacza nauczycielom nadzór, kontrolę lub opiekę nad dwoma zespołami jednocześnie.

== nieuzasadnione i niepotrzebne prace wymagane od nauczycieli

== W dziale „Pliki do pobrania” dostępny jest formularz dla osób, które starają się o częściową refundację kosztów kształcenia.     

== Sprawozdanie z wykonania zadań Zespołu Ekspertów Medycyny Pracy do Spraw Zweryfikowania Wykazu Rodzajów Prac w Szczególnych Warunkach i Wykazu Prac o Szczególnym Charakterze (PDF)

== Maciej Łysiak (1955-2006) - dyrektor, historyk, nauczyciel

== Anna Nowaczyk-Leśniewska (1950-2007) – nauczycielka historii, związkowiec

 

Do przejrzenia plików PDF niezbędny jest darmowy program Adobe Reader. Do ściągnięcia tutaj.

projekt: Szablonownia