logo

     

biuro.jpg

                           Zapraszamy!                                      Napisz do nas: zolta koperta.jpegimage001

foto

Biuro Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska

 

60-118 Poznań, Metalowa 7

tel. +48.61.852.76.93     fax. +48.61.853.34.54      skype: mkpoiw

oswiata.solidarnosc.poznan.pl     oswiata@solidarnosc.poznan.pl       

Menu

 

Aktualizacja
12 września 2014

 

logo solidarność.jpg

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

 

Dyżury w Biurze Komisji Poznań, ul. Metalowa 7

 od poniedziałku do piątku

od 10.00 do 16.00

 

Biuro OM POiW

 

Ustawa o Zw. Zaw.

 

Informacje prawne

 

Inne strony www

 

Pliki do pobrania

 

Galeria

 

Członkowie OM POiW

 

 
 
©wm-2014

                             Aktualności                                                                 

 

Trwa akcja zbierania informacji nt. form akcji protestacyjnej w związku z zamrożeniem płac w oświacie na kolejny rok budżetowy. Do 11 września czekamy na informację zwrotną od Przewodniczących Kół – na drukach ankiet, które rozesłaliśmy e-mailem oraz pocztą tradycyjną. Apelujemy o sprawne i szerokie włączenie się do tej akcji.

W załączniku treść uchwały Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

 

Szanowni Państwo, dyżury prawnika oświatowego (od 17 września 2014) odbywają się w środy w godzinach ustalonych telefonicznie, między 14.30 a 16.30. Wszystkie osoby umówione zapraszamy do pokoju 22 (drugie piętro) - Sekretariat Oświaty (Poznań, ul. Metalowa 7). Jednocześnie informujemy, że w środy odbywają się również dyżury prawników innych branż, którzy nie są przygotowani do konsultowania spraw oświatowych, dlatego bardzo prosimy o kontakt z naszym sekretariatem 61 852 76 93 pok. 22.

Wyjątkowo w środę 17 września 2014 dyżur będzie od 15.30 do 16.30

 

-------------------------------------------------------------------------------

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska odbyło się 28 marca w auli VI LO w Poznaniu.

Przebieg zebrania.               Wyniki dokonanych wyborów.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1 stycznia 2014 obowiązują nowe druki deklaracji członkowskiej NSZZ „Solidarność”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

14.10 prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawę sześciolatkową. Rozwiązania w niej zawarte wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

Zgodnie z projektem tzw. ustawy sześciolatkowej, datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r. W projekcie zdecydowano, że:

 • a)  od września 2014 roku klasy I-wsze będą liczyły do 25 uczniów. Taki przepis ma obowiązywać od września 2014 roku i docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014 klasy I-wsze, we wrześniu 2015 r. klasy I-wsze i II-gie, od września 2016 r. klasy I-III);
 • b)   w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy I-wszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od najmłodszych;
 • c)    od września 2014 roku:
  • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;
  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców;
  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki;
 • d)    we wrześniu 2015 roku:
  • obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

                                                                                            Informacja ze strony MEN.

 

 

Członkowie MK POiW RW uczestniczyli licznie w pikietach organizowanych przez Związki Zawodowe w Warszawie w dniach 12 i 14 września 2013 roku. W załączniku kilka zdjęć autorstwa p. Małgorzaty Czwojda-Szermer  oraz podziękowanie od Przewodniczącego Regionu Wielkopolska

 

 

 

Poczta do sekretariatu naszego biura: mkpoiw@oswiata.solidarnosc.pl

Raport z badania czasu pracy nauczycieli potwierdza, że czas pracy nauczycieli jest zróżnicowany w zależności od nauczanego przedmiotu, poziomu szkoły, ale także to, że przekracza 40 godzin zapisane w Karcie Nauczyciela.

 

 

Mamy wreszcie czytelny i jasny dowód o wyraźnie dłuższym czasie pracy nauczycieli, niż powtarzana uparcie przez niektórych, także samorządowców, teza o osiemnastogodzinnym czasie pracy nauczyciela.   Raport w odnośniku.  

 

Telefon komórkowy do Radcy Prawnego jest już nieaktualny. Kontakt z Radcą wyłącznie poprzez telefony biura MK tj.:

+48.61.852.76.93 lub +48.61.853.34.54       

 

Nowy akt prawny dotyczący awansu zawodowego nauczycieli. (zasady awansowania w roku 2013 są praktycznie identyczne jak do tej pory – dwie drobne zmiany opisano w najnowszym newsletterze)

 

Poniżej przesyłam link do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw:

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/pr/projekty-men/1456-projekt-zaoe-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-karta-nauczyciela.html

 

W dziale pliki do pobrania znajdują się gotowe formularze dla osób składających wnioski o pomoc w szczególnych sytuacjach, określonych w Statucie Związku.

 

Do Prezydenta Miasta Poznania skierowaliśmy wniosek o waloryzację płac pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych, ponieważ grupa tych pracowników samorządowych od lat nie otrzymała jakiejkolwiek waloryzacji płac. Treść wniosku w załączeniu.

A tutaj odpowiedź, którą uzyskaliśmy od Prezydenta.

 

Od 1 lutego 2013 ulega zmianie termin dyżurów prawnika. Dyżury będą się odbywały w czwartki od 15.00 do 17.00. Zasady zgłoszeń telefonicznych bez zmian.

Informacje na temat zbierania danych. Przygotowaliśmy tabelkę dlatego, że co jakiś czas konieczna jest aktualizacja danych członków naszego związku. Zatem prośba ta dotyczy zarówno aktualizacji danych przewodniczącego, jak i członków kół.

Dość duża rotacja nauczycieli i pracowników samorządowych (zmiana miejsca pracy i zamieszkania oraz danych kontaktowych) jest głównym powodem podjęcia tego typu działań.

Ponadto: często zdarza się, że brak aktualnych danych kontaktowych uniemożliwia skuteczną pomoc (np. w sytuacji informacji o planowanym zwolnieniu z pracy), czasami otrzymujemy dość atrakcyjne oferty kierowane do konkretnej grupy pracowników (np. nauczycieli przyrody) - ponieważ termin zgłoszeń zwykle bywa bardzo krótki, nie możemy skutecznie przekazać ważnych informacji.

Informacja na temat kwalifikacji i kursów pozwoli nam przygotować ofertę atrakcyjną również pod względem finansowym i jednocześnie zdiagnozować potrzeby naszych członków.

Dane dotyczące nagród i odznaczeń - informacje te pomogą nam zainspirować dyrektorów szkół lub podjąć działania mające na celu uzyskanie przez naszych członków (mających znaczące osiągnięcia) nagród i wyróżnień.

Pozdrawiam - Izabela Lorenz

 

Zachęcamy do zapoznania się danymi dotyczącymi czasu pracy nauczycieli w krajach Europy

Pierwszy Profesor Oświaty w Poznaniu!

Z radością informujemy, że członek MK NSZZ „Solidarność” POiW RW  - Wiesław  Zdziabek otrzymał (jako pierwszy w Poznaniu) tytuł Profesora Oświaty. Uhonorowany jest nauczycielem  historii i WOS w  XIV LO w Poznaniu.

Osiągnięcia: Jest autorem blisko trzydziestu publikacji o charakterze dydaktycznym i popularyzatorskim, programów nauczania, podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, materiałów pomocniczych dla nauczycieli; jest również pomysłodawcą serii książek popularnonaukowych z zakresu historii oraz autorem trzech pozycji z tej serii: Powstanie wielkopolskie 1918-1919, Polacy na frontach II wojny światowej, U boku sojuszników oraz Polska Walcząca 1939-1945.

Jest zaangażowany społecznie – między innymi wraz z żoną tworzą tzw. rodzinę zaprzyjaźnioną dla dziewcząt z domu dziecka w Otorowie.

20121016_nagrody[1].jpg wiesiek2.jpg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

NAUCZYCIELU SPRAWDŹ,

MOŻE PRZYSŁUGUJE CI WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prezentacja zagrożeń związanych z sugerowanymi przez JST zmianami w Karcie Nauczyciela

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

== natablicy.pl czytamy: Zgodnie z raportem agendy Komisji Europejskiej zajmującej się edukacją, polscy nauczyciele są jednymi z najsłabiej opłacanych w Europie. Nawet podwyżki przyznane od września 2011 r. nie zmieniły statusu materialnego pedagogów w Polsce.

Raport Eurydice dotyczący wynagrodzeń nauczycieli i dyrektorów szkół podaje, że rocznie polski nauczyciel uczący w szkole podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 zarobił średnio bez dodatków ok. 7,5 tys. euro. Mniej dostali jedynie nauczyciele w Bułgarii, na Litwie i na Łotwie.

U naszych południowych sąsiadów, Czechów, stawka ta była o 50 proc. wyższa. Z kolei grecki pedagog zarabia rocznie ok. 22,8 tys., niemiecki ponad 51 tys. euro, a duński 61 tys. - podaje "Gazeta Prawna".

Okazuje się też, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, w którym najwyższa nauczycielska pensja jest niższa niż Produkt Krajowy Brutto na głowę mieszkańca.

 

 

== od 15 września 2011 roku zmieniała się siedziba biura Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska. Nasz obecny adres to: 60-118 Poznań, ul. Metalowa 7, (II piętro w budynku Zarządu Regionu Wielkopolska). Dotychczasowe numery telefonów stacjonarnych nie uległy zmianie (61.852.76.93 oraz 61.853.34.54).

 

== dodatkowe wyjaśnienia odnośnie emerytur z Gazety Samorządu i Administracji

== Zestaw podstawowych informacji o wszystkich rodzajach emerytur.

== Opinia prawnika o zmuszaniu nauczycieli do opieki nad dwoma klasami jednocześnie. W niektórych szkołach nadal dyrektor lub wicedyrektor wyznacza nauczycielom nadzór, kontrolę lub opiekę nad dwoma zespołami jednocześnie.

== nieuzasadnione i niepotrzebne prace wymagane od nauczycieli

== W dziale „Pliki do pobrania” dostępny jest formularz dla osób, które starają się o częściową refundację kosztów kształcenia.     

== Sprawozdanie z wykonania zadań Zespołu Ekspertów Medycyny Pracy do Spraw Zweryfikowania Wykazu Rodzajów Prac w Szczególnych Warunkach i Wykazu Prac o Szczególnym Charakterze (PDF)

== Maciej Łysiak (1955-2006) - dyrektor, historyk, nauczyciel

== Anna Nowaczyk-Leśniewska (1950-2007) – nauczycielka historii, związkowiec

 

Do przejrzenia plików PDF niezbędny jest darmowy program Adobe Reader. Do ściągnięcia tutaj.

projekt: Szablonownia