logo

     

 

biuro.jpg

                           Zapraszamy!                                      Napisz do nas: zolta koperta.jpegimage001

 

fotoBiuro Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska

 

60-118 Poznań, Metalowa 7

tel. +48.61.852.76.93     fax. +48.61.853.34.54      skype: mkpoiw

oswiata.solidarnosc.poznan.pl     oswiata@solidarnosc.poznan.pl      

Menu

 

Aktualizacja
10 kwietnia 2018

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

Dyżury w Biurze Komisji Poznań, ul. Metalowa 7

 od poniedziałku do piątku

od 10.00 do 16.00

 

Biuro OM POiW

 

Ustawa o Zw. Zaw.

 

Informacje prawne

 

Pliki do pobrania

 

Galeria

 

Członkowie OM POiW

 

 
 
 

 

Rozporządzenie z 2017 roku dotyczące m. in. arkuszy organizacji placówek - tu dostępne

 Zmiany z 2018 r. (rozporządzenia z 2017 roku) dotyczące m. in. arkuszy organizacji placówek – tu dostępne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W tym roku kończy się kadencja władz związkowych, która trwała od 2014-2018. W związku z tym, 19 marca 2018 r. odbyło się Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania RW, na którym dokonano wyborów na nową, czteroletnią kadencję. Wyniki wyborów w załączniku. Poza wyborami, w trakcie zebrania można było także wymienić opinie na temat m. in. zbliżającego się opiniowania arkuszy oraz innych zadań dla związkowców. Ponadto przyjęto stanowiska wyrażające skrajne niezadowolenie z dokonań Pani Minister w kwestii realnie spadających nauczycielskich i pracowniczych wynagrodzeń oraz ograniczania uprawnień nauczycielskich wynikających z KN.    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wielkanoc 2018. Przekazujemy serdeczne życzenia świąteczne.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zmieniono – bez zgody Solidarności, ale też bez zdecydowanego oporu przy stole negocjacyjnym, niektóre zapisy w Karcie Nauczyciela. M. in. te, które dotyczą urlopu dla poratowania zdrowia oraz niektórych dodatków. Wydaje się, że nawet KSOiW dojrzewa do zdecydowanych działań (po ponad dwóch latach obecnych rządów pani Minister!) wyrażających wolę prawdziwych podwyżek, oraz niezgody na odbieranie uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela.

Aktualne dokumenty dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia:

1.  Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (art. 76 – zmiany w przepisach)

2.      Rozporządzenie w sprawie orzekania…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dokumenty i materiały informacyjne związane z wyborami w Kołach

NSZZ „Solidarność” w szkołach i placówkach.

1.     Informacja wstępna.

     2. Broszura „Wybory na kadencję 2018-2012”.

     3. Prezentacja „Wybory w kołach OM NSZZ „Solidarność”.

     4. Zgłoszenie kandydata na przewodniczącego.

     5. Zgłoszenie kandydata na delegata.

     6. Karty do głosowania na przewodniczącego.

     7. Karty do głosowania na delegata.

     8. Protokół z wyborów przewodniczącego.

     9. Protokół z wyborów delegata.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Materiały dotyczące szkolenia w sprawie arkuszy organizacyjnych szkół

1. Prezentacja nt. arkuszy i ich opiniowania przez Związki Zawodowe.

2. Przykład arkusza organizacyjnego.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

prawdziwek2017.jpg

Wszystkim, którzy życzyli nam udanych zbiorów serdecznie dziękujemy, dobre życzenia się spełniły.  Uczestnicy grzybobrania mieli pełne kosze grzybów – podgrzybków, borowików szlachetnych i królewskich, maślaków, kurek, sitarzy  i  maślaków pstrych (miodówek). Pogoda  i towarzystwo  wspaniałe. Serdecznie dziękuję Joannie Przybyle, przewodniczącej Koła w  Zbąszyniu za cenne wskazówki, pomoc w organizacji grzybobrania i biesiady (jedzonko pyszne). Asiu usłyszałam wiele miłych słów i podziękowań od związkowych grzybiarzy, z radością przekazuje je Tobie.  Izabela Lorenz-Sikorska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne podziękowania i życzenia Pracownikom szkół i placówek oświatowych. Treść życzeń w załączniku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II etap podwyżki dla pracowników administracji i obsługi poznańskich placówek został zrealizowany.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informacja dot. działań Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska związanych z reformą oświaty oraz strajku ZNP (w odnośniku pełny tekst informacji)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Otrzymaliśmy (27.01.2017) odpowiedź na naszą petycję (10.10.2016) dotyczącą sprzeciwu wobec likwidacji gimnazjów… [link]

W piśmie MEN znajduje się tylko odnośnik do odpowiedzi; załączam więc [link] do tej odpowiedzi.

Dla przypomnienia, treść naszej petycji znajduje się kilka linijek niżej…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W kolejnych linkach zamieszczam pliki projektu podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

 

1.     Rozporządzenie, 2. Uzasadnienie,

 3. Załącznik 4. Załącznik, 5. Załącznik, 6. Załącznik, 7. Załącznik, 8. Załącznik

 

 

 

Po rocznych negocjacjach z Prezydentem Miasta Poznania, zawarto porozumienie w sprawie podwyższenia płac pracowników samorządowych Miasta Poznania. Dalsze informacje na stronie Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” pod linkiem:

 http://solidarnosc.poznan.pl/aktualnosci/1273-jest-kompromis-w-sprawie-podwyzek.html

 

 

 

10 października 2016 r. wręczyliśmy Pani Wojewodzie petycję, w której apelujemy o odstąpienie od gwałtownych i groźnych zmian w oświacie. Wyrażamy w niej także chęć merytorycznych rozmów  na temat głębokości i czasu wprowadzania zmian. Zdaniem członków naszej komisji warto byłoby rozważyć odstąpienie od zamiaru likwidacji gimnazjów, ponieważ zlikwidowanie ponad 7000 zakładów pracy grozi chaosem i poważnymi kłopotami dla samorządów i pracowników szkół.

Treść petycji dostępna pod linkiem.

 

 

 

Prośba do dyrektorów szkół/palcówek oświatowych o usprawnienie realizacji ustawowych zadań organizacji związkowych związanych z uzgadnianiem treści regulaminów.

 

 

 

 

W sprawie dodatkowej pracy nauczycieli bez wynagrodzenia… pliki do pobrania pod linkami poniżej…

 

Opinia prawna

List do PT Dyrektorów placówek 

 

 

 

10 czerwca odbyło się Międzyzakładowe Zebranie Delegatów OM NSZZ „Solidarność” POiW RW. W gościnnych murach VI LO zebrało się prawie 90 Delegatów i Przewodniczących Kół. Gościem MZD była Pani Elżbieta Leszczyńska, Wielkopolski Kurator Oświaty. Po koniecznych czynnościach wstępnych wysłuchaliśmy informacji Pani Kurator nt. zmian w oświacie i planom dotyczącym nowego roku szkolnego, zwłaszcza zmianom w ewaluacji. Dyskusja po wystąpieniu Pani Kurator była dość ożywiona, ponieważ część nauczycieli z pewnym niepokojem przyjmuje niejasności dotyczące np. art. 42 oraz niepewny los gimnazjów. Po dyskusji przyjęto kilka stanowisk, w których zebrani wyrazili obawy i oczekiwania wobec MEN. Po przerwie zebranie, poświęcone było informacjom i wolnym głosom. Wśród nich przekazano m. in. informację o skali zwolnień w oświacie w Poznaniu, wyrażono troskę o standardy w edukacji (liczebność klas i możliwość tworzenia grup). Na tym zebranie zakończono. Treść stanowisk i apeli podaję w załączniku. Załączam także prezentację, która zawiera główne treści wystąpienia Pani Kurator na MZD.

Wojciech Miśko

 

 

 

 

Link do rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli…

 

 

Spotkanie z Panią Kurator

 

       5 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie przewodniczącej, zastępcy i sekretarza OM z Panią Elżbietą Leszczyńską, nowowybranym Wielkopolskim Kuratorem Oświaty. Celem tego pierwszego spotkania było omówienie najbardziej palących kwestii leżących w kręgu zainteresowań obu stron oraz przedstawienie propozycji na temat zakresu współpracy. Otwartość i zrozumienie wydają się być główną cechą przyszłych kontaktów Kuratora z naszym Związkiem. Ze spraw najpilniejszych – przedstawiliśmy Pani Kurator naszą, związkową opinię na temat jednego z dokumentów wymaganych od kandydatów na dyrektorów szkół publicznych. Chodzi o słynne już  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku wynikającego z ustawy lustracyjnej. Związek od dawna stoi na stanowisku, że wymaganie zamiast tego oświadczenia, informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego nie jest zgodne z prawem.       

 

 

35 lat „Solidarności” Oświatowej w Poznaniu.

6 listopada 2015 r. odbyły się uroczystości obchodów 35-lecia Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska. [cały tekst]

tort.jpg

 

 

3 listopada Komisja Międzyzakładowa OM przyjęła stanowisko w sprawie zamiaru likwidacji przez nowy rząd gimnazjów. Stanowisko poparła zdecydowana większość członków Komisji. Tekst stanowiska przekazaliśmy strukturom Związku Zawodowego „Solidarność”, PT Posłom, przedstawicielom Mediów. W odnośniku zamieszczamy treść stanowiska.

 

 

      Po wielu miesiącach starań i negocjacji powstał nowy, uzgodniony ze związkami zawodowymi regulamin dodatków nauczycielskich. Dwie kluczowe zmiany to zastąpienie wymienionych w nim kwot dodatków wyrażonych w złotych na procenty, co może skutkować automatycznym podwyższeniem m. in. dodatku motywacyjnego, za wychowawstwo oraz dla opiekuna stażu wraz ze zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego ustalanego przez MEN. Jednocześnie podniesiono w zmienionym regulaminie wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów. Ruch ten, postulowany nie tylko przez Samorząd Miasta, był niezbędny, gdyż średni dodatek funkcyjny dla dyrektorów placówek poznańskich (410 zł) był jednym z najniższych wśród 12 dużych miasta. Po obecnych podwyżkach osiągnie dopiero średnią wysokość (850 zł) z 12 dużych miast, ale sprzed 4 lat! Idąc w ślady innych miast zaapelowaliśmy do Prezydenta Miasta Poznania o zapewnienie w przyszłym roku podwyżek dla najsłabszej grupy pracowników poznańskiej oświaty, tj. dla grupy pracowników obsługi. Rozpoczynamy także negocjacje na temat podwyższenia dodatków nauczycielskich, zwłaszcza dodatku motywacyjnego, którego wysokość „zatrzymała się” na kwocie 140 zł na etat kalkulacyjny w 2012 roku.  Załączam tekst zmienionego regulaminu dodatków nauczycielskich przyjęty 14 lipca 2015 roku przez Radę Miasta Poznania. REGULAMIN.

 

Bardzo serdecznie dziękuję uczestnikom manifestacji oraz tym, którzy ich zastępowali w szkolnych obowiązkach. Dziękuję też Państwu Dyrektorom za pomoc, zrozumienie i wspieranie działalności związkowej. Razem możemy więcej! Nasza OM NSZZ „Solidarność” była najliczniej reprezentowana wśród wielkopolskich organizacji

Z wyrazami szacunku Izabela Lorenz

Relacja rzecznika KSOIW z przebiegu manifestacji

 10 tysięcy związkowców z NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania manifestowało 28.04.2015 r. swoje niezadowolenie z polityki oświatowej Rządu RP. Najpierw przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, potem, po przemarszu ulicami Warszawy, przed Sejmem RP.

Manifestujący domagali się m.in.:  9% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 r., waloryzacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zaprzestania prywatyzacji szkół i placówek oświatowych,  przywrócenia nauczycielom prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, rzeczowej i merytorycznej debaty o systemie polskiej edukacji.

Pod Kancelarią Premiera, gdzie obradował Rząd, przemawiał m.in. Piotr Duda - przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", szefowie  regionów NSZZ "S" a także przedstawiciele NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, którzy protestują przed KPRM w miasteczku namiotowym. Manifestacje przed KPRM i Sejmem prowadzili członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" z  przewodniczącym Ryszardem Proksą na czele. Teresa Misiuk, wiceprzewodnicząca KSOiW zwróciła się do Pani Premier, że tylko od niej i jej postawy wobec postulatów "S" oświatowej zależy, czy do strajku w oświacie dojdzie.  Ok. godz. 13.00 delegacja KSOiW NSZZ "S" udała się do budynku  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów by wręczyć petycję Pani Premier Ewie Kopacz.

Pani Premier jednak nie wyszła ani do protestujących, ani nawet nie  zaprosiła delegacji protestujących związkowców do gabinetu.  Petycję KSOiW odebrała w korytarzu wejściowym urzędniczka Gabinetu Pani Premier. Za to minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska chętnie wyszła do protestujących na trybunę. Jej słowa do protestujących były przerywane okrzykami i gwizdami, bo nie powiedziała nic nowego, oprócz tego co od kilku tygodni powtarzała w mediach, tzn. o nakładach na edukację, poruszaniu się w ramach dotychczasowych kwot przeznaczanych na oświatę i koniecznych – jej  zdaniem - zmianach w Karcie Nauczyciela, które umożliwią wzrost płac nauczycieli. Po przemarszu pod Sejm RP druga część manifestacji rozpoczęła się od przedstawienia pt. "Godna praca, godna płaca, czyli  Siłaczka-Biedaczka".
W tym czasie delegacja KSOiW z przewodniczącym Ryszardem Proksą na czele udała się do Sejmu, by wręczyć kopie petycji do Premiera RP  przewodniczącym klubów parlamentarnych.
Jedynie przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak  przyjął delegację osobiście, deklarując poparcie w dążeniach NSZZ  "Solidarność" do poprawy sytuacji w oświacie.
Ale i w Sejmie nie obyło się bez incydentów. W biurze przepustek poinformowano członków delegacji KSOiW, że nie wolno wejść do Sejmu RP w koszulkach z logo NSZZ "S". Czyżby NSZZ "S" była organizacją zakazaną lub nielegalną?

Manifestacja zakończyła się pod Sejmem ok. godz. 15.00 odśpiewaniem hymnu NSZZ "Solidarność". Organizatorzy- Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" -  serdecznie dziękują za udział wszystkim uczestnikom manifestacji, którzy tak licznie zgromadzili się pod KPRM i Sejmem RP, pomimo dnia roboczego.

Rzecznik Prasowy KSOiW NSZZ "S" - Wojciech Jaranowski

 

MEN i GIP jednoznacznie krytycznie wypowiedziały się w sprawie przydzielania w niektórych placówkach i szkołach bezpłatnych zastępstw nauczycielom pedagogom, psychologom i bibliotekarzom. W odnośnikach oba dokumenty:

odpowiedź MEN            odpowiedź GIP

 

 

Oświadczenie Sekcji Krajowej Oświaty w sprawie

listu otwartego Minister MEN

 

 

 

Szanowni Państwo, dyżury prawnika oświatowego odbywają się we wtorki w godzinach ustalonych telefonicznie, między 14.00 a 16.00. Wszystkie osoby umówione zapraszamy do pokoju 22 (drugie piętro) - Sekretariat Oświaty (Poznań, ul. Metalowa 7). Jednocześnie informujemy, że w środy odbywają się również dyżury prawników innych branż, którzy nie są przygotowani do konsultowania spraw oświatowych, dlatego bardzo prosimy o kontakt z naszym sekretariatem 61 852 76 93 pok. 22.

 

Poznaniak w Nowym Jorku – Jurek Głowacki przebiegł maraton nowojorski! Czytaj dalej…!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1 stycznia 2014 obowiązują nowe druki deklaracji członkowskiej NSZZ „Solidarność”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Członkowie MK POiW RW uczestniczyli licznie w pikietach organizowanych przez Związki Zawodowe w Warszawie w dniach 12 i 14 września 2013 roku. W załączniku kilka zdjęć autorstwa p. Małgorzaty Czwojda-Szermer  oraz podziękowanie od Przewodniczącego Regionu Wielkopolska

 

 

 

Poczta do sekretariatu naszego biura: mkpoiw@solidarnosc.poznan.pl

Raport z badania czasu pracy nauczycieli potwierdza, że czas pracy nauczycieli jest zróżnicowany w zależności od nauczanego przedmiotu, poziomu szkoły, ale także to, że przekracza 40 godzin zapisane w Karcie Nauczyciela.

 

 

Mamy wreszcie czytelny i jasny dowód o wyraźnie dłuższym czasie pracy nauczycieli, niż powtarzana uparcie przez niektórych, także samorządowców, teza o osiemnastogodzinnym czasie pracy nauczyciela.   Raport w odnośniku.  

 

Telefon komórkowy do Radcy Prawnego jest już nieaktualny. Kontakt z Radcą wyłącznie poprzez telefony biura MK tj.:

+48.61.852.76.93 lub +48.61.853.34.54       

 

W dziale pliki do pobrania znajdują się gotowe formularze dla osób składających wnioski o pomoc w szczególnych sytuacjach, określonych w Statucie Związku.

 

Do Prezydenta Miasta Poznania skierowaliśmy wniosek o waloryzację płac pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych, ponieważ grupa tych pracowników samorządowych od lat nie otrzymała jakiejkolwiek waloryzacji płac. Treść wniosku w załączeniu.

A tutaj odpowiedź, którą uzyskaliśmy od Prezydenta.

 

Zachęcamy do zapoznania się danymi dotyczącymi czasu pracy nauczycieli w krajach Europy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prezentacja zagrożeń związanych z sugerowanymi przez JST zmianami w Karcie Nauczyciela

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

== natablicy.pl czytamy: Zgodnie z raportem agendy Komisji Europejskiej zajmującej się edukacją, polscy nauczyciele są jednymi z najsłabiej opłacanych w Europie. Nawet podwyżki przyznane od września 2011 r. nie zmieniły statusu materialnego pedagogów w Polsce.

Raport Eurydice dotyczący wynagrodzeń nauczycieli i dyrektorów szkół podaje, że rocznie polski nauczyciel uczący w szkole podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 zarobił średnio bez dodatków ok. 7,5 tys. euro. Mniej dostali jedynie nauczyciele w Bułgarii, na Litwie i na Łotwie.

U naszych południowych sąsiadów, Czechów, stawka ta była o 50 proc. wyższa. Z kolei grecki pedagog zarabia rocznie ok. 22,8 tys., niemiecki ponad 51 tys. euro, a duński 61 tys. - podaje "Gazeta Prawna".

Okazuje się też, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, w którym najwyższa nauczycielska pensja jest niższa niż Produkt Krajowy Brutto na głowę mieszkańca.

 

 

== od 15 września 2011 roku zmieniała się siedziba biura Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska. Nasz obecny adres to: 60-118 Poznań, ul. Metalowa 7, (II piętro w budynku Zarządu Regionu Wielkopolska). Dotychczasowe numery telefonów stacjonarnych nie uległy zmianie (61.852.76.93 oraz 61.853.34.54).

 

== dodatkowe wyjaśnienia odnośnie emerytur z Gazety Samorządu i Administracji

== Zestaw podstawowych informacji o wszystkich rodzajach emerytur.

== Opinia prawnika o zmuszaniu nauczycieli do opieki nad dwoma klasami jednocześnie. W niektórych szkołach nadal dyrektor lub wicedyrektor wyznacza nauczycielom nadzór, kontrolę lub opiekę nad dwoma zespołami jednocześnie.

== nieuzasadnione i niepotrzebne prace wymagane od nauczycieli

== == Sprawozdanie z wykonania zadań Zespołu Ekspertów Medycyny Pracy do Spraw Zweryfikowania Wykazu Rodzajów Prac w Szczególnych Warunkach i Wykazu Prac o Szczególnym Charakterze (PDF)

== Maciej Łysiak (1955-2006) - dyrektor, historyk, nauczyciel

== Anna Nowaczyk-Leśniewska (1950-2007) – nauczycielka historii, związkowiec

 

Do przejrzenia plików PDF niezbędny jest darmowy program Adobe Reader. Do ściągnięcia tutaj.

projekt: Szablonownia