powrót do strony głównej

 

 

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu urodzenia dziecka

 

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu śmierci

 

Wniosek o wypłatę zasiłku losowego z tytułu choroby związanej ze zdarzeniem losowym

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów udziału w formie kształcenia

 

 

Lista członków Koła – druk do wniosku o Karty Profit Club.

 

Druk deklaracji członkowskiej (RODO)(*.pdf)- plik gotowy do wydruku

 

Wniosek o wydanie ELC (elektroniczna legitymacja członkowska)  

 

Logo MK POiW (*.jpg)

 

Tekst hymnu NSZZ „Solidarność” (*.html)