Podziękowanie pani Barbarze Janiszewskiej za aktywną pracę w strukturach związku. Foto: Paweł Roszyk

W trakcie obraz MZD. Foto: Paweł RoszykGłosowanie w trakcie MZD. Foto: Wojciech Miśko

Vital Voranau wśród gości MZD. Foto: Paweł Roszyk