powrót do strony głównej

Zakładowe Zebranie Delegatów – Poznań – 27 listopada 2002

Na 27 listopada nauczycielska „Solidarność” zaprosiła swoich delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów. Do auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Poznaniu przybył Stefan Kubowicz, szef Sekcji Krajowej. Wśród gości był także znany i zasłużony związkowiec, Arkadiusz Małyszka, któremu w trakcie zebrania wręczono Złotą Odznakę Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W krótkich przemówieniach podkreślono osiągnięcia Arka oraz wspomniano dawne czasy, gdy członkowie Związku walczyli o prawdziwie wolną Polskę.

Głównym tematem obrad związkowców z wielkopolskich szkół był bulwersujący środowisko plan MENiS zmierzający do zwiększenia  nauczycielskich obowiązków przy jednoczesnym nie zmienianiu wynagrodzenia. Chodzi o głośne już w kraju „co najmniej dwie godziny” tygodniowo, których dołożenie każdemu nauczycielowi chce umożliwić pani minister Łybacka przez nowelizację Karty Nauczyciela. W tej sprawie wypowiedzi były jednoznacznie krytyczne. Podobnie jak członkowie ZNP, tak i związkowcy z NSZZ „Solidarność” zarzucili pani minister łamanie przedwyborczych obietnic. Wydaje się ponadto, że pani minister nic, lub prawie nic, nie wie na temat rzeczywistego obciążenia nauczycieli pracą. Wygląda na to, że i pani minister od spraw edukacji, dołączyła do licznego grona osób, które uważają, że nauczyciele pracują za mało! Wymowne jest także to, iż za krytycznym wobec zamiarów MENiS stanowiskiem głosowali wszyscy obecni na sali.

W trakcie przerwy w obradach odbyła się konferencja prasowa, w czasie której Jarosław Lange, przewodniczący MK POiW, przekazał Stefanowi Kubowiczowi kilka tysięcy nauczycielskich podpisów pod listem protestacyjnym skierowanym do Premiera Rządu RP oraz przedstawił przedstawicielom mediów pełny katalog czynności wykonywanych przez nauczycieli w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.

Zebranie zakończyło się otwartą debatą oświatową, w trakcie której formułowano, niekiedy dość kontrowersyjne, poglądy co do przeszłości i przyszłości związku.

 

Wojciech Miśko