22 marca 2002 roku, w auli Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Poznaniu, odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów. W trakcie obrad podsumowano mijającą kadencję oraz przeprowadzono wybory do władz Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania. Wybrano także członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Walne Zebrania Delegatów.

Krótki fotoreportaż z Zebrania. (Autorem zdjęć jest Wiesław Zdziabek)

Wyniki wyborów.

powrót do strony głównej